راه های تماس با ما

راه های تماس با ما

آدرس:

میدان بهارستان : خیابان کمال الملک – سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دفتر توسعه فناوری و سمعی و بصری


تلفن: 38513327

نمابر:

رایانامه: dtcinama@farhangmail.ir