راه های تماس با ما

راه های تماس با ما

آدرس:

تهران، میدان بهارستان – خیابان کمال الملک سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دفتر مطالعات دانش سینمایی

تلفن: 38513327

ایمیل : ofc@farhangmail.ir

سایت: www.apf.farhang.gov.irردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت داخلی
1 خانم اصانلو رییس گروه (مدیر مسول) 38512471
2 آقای احمدوند کارشناس نظارت و ارزیابی 38512905
3 خانم صادقی کارشناس صدور مجوز 38512619
4 خانم عبادی کارشناس بررسی و تایید گواهینامه 38512619
5 آقای دارابی کارشناس تمدید مجوز 38512287

ایمیل‌ها:

مدیریت: Mng@farhang.gov.ir

رییس گروه (مدیر مسول): apf@farhang.gov.ir

کارشناس نظارت و ارزیابی: edu@farhang.gov.ir

ورود | کنترل پنل